ความเป็นมาของสมุนไพรริดสีดวง

Share:
 สมุนไพรริดสีดวงมีต้นกำเนิดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เดิมเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของชาวบ้านแถบลอยต่อไทยลาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนา ไม่นิยมปลูกเป็นอาชีพหรือปลูกเพื่อจำหน่าย วิธีชีวิตของคนชนบทไม่นิยมเริศหรูอะไีรมากมาย มีคนโบราณเล่ากันว่าเป็นสมุนไพรเกิดที่ฝั่งลาว พอมีการอพยบจากประเทศลาวเข้ามาฝั่งไทย ก็นำเอาสมุนไพรพื้นบ้านติดมาด้วย ต้นกำเนิดของสมนไพรริดสีดวงยังไม่ชัดแจนแต่ที่แน่นอนคือ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ปู่ย่าตายายของผมปลูกมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ปลูกตามหัวไร่ปลายนาแต่ไม่นิยมปลูกเยอะเพราะกระแสความเชื่อว่า ปลูกว่านสมุนไพรเยอะๆไม่ดี จะแพ้ภัยแก่ครอบครัว ดังนั้นคนสมัยโบราณจึงไม่นิยมปลูกเยอะ ปลูกเพื่อสืบสายพันธุ์เท่านั้น
คนที่จะปลูกสมุนไพรเยอะๆต้องเป็นหมอยา ดังนั้นความเชื่อแต่โบราณทำให้ยาสมุนไพรบางชนิดไม่แพร่หลายดังปัจจุบันและใกล้จะสูญพันธุ์

สำหรับสมุนไพรริดสีดวงเท่าที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมามี 3 สายพันธุ์ มีตั้งแต่อ่อน กลาง และแก่
สายพันธุ์ที่ 1 เป็นสายพันธุ์อ่อน สามารถรัปทานหัวสมุนไพรดิบได้ ว่านชนิดนี้มีกลิ่นหอม มีรากยาว รับประทานดิบๆได้เลย ไม่ต้องต้ม หรือตามแห้ง กินได้สัก 3-5 นาทีจะคล้ายๆยาแอนตาชิล ว่านริดสีดวงชนิดนี้สามารถรักษาริดสีดวงให้หายขาดได้เพียงไม่กี่วัน คนโบราณเชื่อว่าว้านชนิดนี้เกิดที่แถบอีสานมาแต่โบราณแล้วสายพันธุ์ที่ 2 เป็นพันธุ์กลางๆ ไม่อ่อนและแก่ไป ชนิดนี้ต้องต้มหรือทำให้แห้งแล้วต้มเท่านั้น ถึงจะรับประทานได้ ชนิดนี้หายขาดเหมือนกันซึ่งคนโบราณเชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดที่ประเทศลาวและถูกนำมาปลูกในแถบภาคอีสานตอนบน ว่านชนิดนี้รับประทานริสสีดวงหายขาดแน่นอนสายพันธุ์ที่ 3 เป็นสายพันธุ์ที่แก่ที่สุดมมีกลิ่นแรงกว่า 2 สายพันธุืแรก เชื่อกันว่าเป็นสายพันธุ์มาจากทางภาคใต้ของประเทศไทย ชนิดนี้ต้องต้มก่อนค่อยทาน สามารถรักษาริดสีดวงให้หายขาดได้เช่นกันทั้งหมดนี้เป็นความเป็นมาของว่านสมุนไพรรักษาริดสีดวงท่านใดสนใจสมุนไพรรักษาริดสีดวงสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ขายไม่แพง หายแน่นอน รับประกัน 100%